Onderhand is blok 3 van Studiebegeleiding VDL afgelopen en loopt het schooljaar op zijn einde. Wij willen u bedanken voor uw bijdrage  dit jaar en wij hopen uiteraard dat u volgend jaar weer met goede moed onze bijlessen wilt gaan volgen.

Alvorens u dit schooljaar helemaal achter u laat, willen wij u vragen om het evaluatieformulier van het laatste blok in te vullen, zodat wij een goed beeld kunnen vormen van uw ervaring bij ons en hoe wij Studiebegeleiding VDL volgend jaar nóg beter kunnen maken!  U kunt dit formulier vinden op onze site:
http://www.studiebegeleidingvdl.com/evaluatie-blok-3.

Alvast bedankt voor het invullen en een hele fijne vakantie gewenst!

Met vriendelijke groet,

Het team van Studiebegeleiding VDL

Comment