Evaluatie Blok 2

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),

Heel erg bedankt dat u de moeite wilt nemen om dit evaluatieformulier in te vullen. Wanneer u verder nog vragen/opmerkingen heeft, zijn wij uiteraard altijd te bereiken. Zie hiervoor het kopje 'Contact'

 

Algemene info
Naam leerling *
Naam leerling
Ervaring
Hoe heeft u van ons gehoord? *
Mocht de beoordeling negatief zijn, zou u dan ook kunnen aangeven hoe u vindt dat het verbeterd kan worden?
Bent u van plan om ook de rest van het jaar de bijlessen te volgen? *
Mocht u de bijlessen willen blijven volgen, dan kunt u (begin) volgend schooljaar de aanmeldprocedure opnieuw doorlopen.
Bedankt voor het invullen !