waarom bijles

Leerlingen worden vaak bedolven onder een overvloed aan nieuwe ervaringen en impressies. Hierdoor kan het gebeuren dat de leerling een achterstand oploopt. Als dergelijke problemen zich opstapelen, kan het er uiteindelijk toe leiden dat leerlingen verdwaald raken in een doolhof van leerstof.

Daarnaast kan het bijvoorbeeld zijn, dat een leerling het vak wel beheerst, maar net het laatste beetje mist om er een mooi cijfer van te maken. Daarom is het fijn om in een rustige sfeer begeleiding te krijgen, van iemand die al eerder met deze stof te maken heeft gehad. Diegene weet namelijk uit ervaring wat de belangrijkste onderwerpen zijn en waar je op moet letten.

UITGANGSPUNTEN VDL

GROEPSBIJLES

  • Groepjes van 2-4 leerlingen
  • Eenmaal per week 1 uur bijles op een vast uur
  • Blokken van ±10 weken
  • Gewoon op school
  • Vergoeding €5 per les

                                                              INDIVIDUELE BIJLES

  • Bij uitzondering mogelijk
  • Vergoeding €10 per les
 

Algemene Informatie

Groepjes
Bij Studiebegeleiding VDL worden er kleine groepjes van leerlingen, die graag bijles willen, gekoppeld aan een bovenbouwleerling. Uiteraard zijn deze groepjes gebaseerd op vak, leerjaar en niveau. 

Inhoud van de lessen
Tijdens de bijles wordt eerst de stof van de vorige week en bijbehorende vragen behandeld. Vervolgens wordt de leerling geholpen met de nieuwe stof. Tijdens de lessen komen ook studievaardigheden als plannen en leertechnieken aan bod. Centraal staat dat de leerling de stof niet alleen moet begrijpen, maar ook moet kunnen toepassen.

Blokken
De bijles vindt eenmaal per week plaats in blokken van ongeveer 10 lessen. Actuele informatie over deze blokken vind
u op de aanmeldpagina. 

Tijdstip / Contact bijlesgever
Een bijles duurt één uur en vindt plaats op school. De bijlessen zullen gegeven worden op een vast tijdstip, dat in het begin van het blok wordt vastgesteld door de bijlesgever, in overleg met de groep. Het contact tussen de bijlesgever en de bijlesnemers zal plaatsvinden via Whatsapp.

Informatie Individuele bijles               

 Een impressie van een individuele bijles scheikunde bij VDL                                        

 Een impressie van een individuele bijles scheikunde bij VDL                                        

Aangezien wij werken met groepen van twee tot vier leerlingen, kan het voorkomen dat net niet iedereen in een groep geplaatst kan worden. Ook zijn er leerlingen die bijvoorbeeld willen opstromen en hiervoor een vak moeten inhalen. Voor deze leerlingen bieden wij individuele bijles als oplossing, om zo toch nog ondersteuning te kunnen krijgen.      

Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of u in aanmerking wilt komen voor individuele bijles. Wij behandelen elke aanmelding als een aanmelding voor groepsbijles, individuele bijlessen worden dus in principe alleen gegeven aan leerlingen die niet in een groep geplaatst kunnen worden!

 


 

Cijferontwikkelingen van een aantal bijlesleerlingen